Ön Bilgilendirme Formu

1 – TARAFLAR

SATICI

Adı – Soyadı / Unvanı : Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi

Vergi Kimlik Numarası / Ticaret Sicil Numarası: 9821041003/495271

Adresi: Korkutreis Mah. Strazburg Cad. 311/17 Sıhhiye, Çankaya/Ankara

Telefon Numarası: 05322266894

E-posta Adresi: info@youreply.com.tr

Websitesi: www.youreply.com.tr

BİLGİLENDİRİLEN

Adı – Soyadı / Unvanı :

TC Kimlik/Vergi No:

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

2- KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve fiyatı belirtilen hizmetin ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

3-HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATLANDIRMA (KDV DAHİL)

3.1- SATICI’nın www.youreply.com.tr internet adresi üzerinden sunduğu hizmet sağlayıcısı YouReply, araştırmacılar tarafından çevrim içi araştırmaların/anketlerin paylaşılması için kullanılması ve bu araştırmaların YouReply’ı kullanan uygun katılımcılar tarafından görülebilmesi için aracılık etmektedir. Mesafeli satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından araştırmacı ile katılımcı arasında bağlantı kurulmaktadır. SATICI’nın araştırmacı veya katılımcı tarafından hukuka veya ahlaka aykırı veri paylaşımından, katılımcı ile araştırmacı arasındaki iletişimden doğan olumsuz sonuçlardan ve zarardan, hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan maddelere aykırı kullanılmasından dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup hizmetin kullanımı esnasında meydana gelebilecek durumlar nedeniyle SATICI’nın sorumsuzluğuna dair ek maddeler Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde mevcuttur.

  3.2- Araştırmacı bakımından fiyatlandırma aşağıdaki şekildedir:

  • Katılımcı Ücreti

                        Araştırmacı, ortalama anket formu cevaplama süresine göre katılımcılara en az aşağıda gösterildiği şekilde minimum ücret+KDV kadar ödeme yapmalıdır.

                          Tamamlama Süresi                             Ücret

                          < 5dk                                                   ₺20

                          5dk – 10dk                                           ₺30

                          10dk – 15dk                                         ₺40

                          15dk – 20dk                                         ₺50

                          > 20dk                                                 Özel fiyatlar

                         Bununla birlikte katılımcıların anket formu yanıtlama motivasyonlarını artırmak için araştırmacılar katılımcılara belirlenen minimum ücretten daha fazla ödeme yapabilirler.

  • Temel Hizmet Bedeli

                        Katılımcılara ödenen toplam miktarın %40’ı sunulan hizmet karşılığı SATICI tarafından alınacaktır. Üniversite uzantılı mail adresleri ile platformumuza kayıt olan araştırmacılar için bu oran %30 şeklinde uygulanacaktır.

  • Filtreleme Hizmet Bedeli

                        Filtre kullanımı zorunlu olmamakla birlikte araştırmacı tarafından farklı özelliklere sahip (ör. yaş, cinsiyet, gelir düzeyi vb.) katılımcılara ulaşmak için filtreleme uygulamasından faydalanılması durumunda araştırmacı her bir filtre için ekstra %1 komisyon bedelini SATICI’ya ödemek durumundadır.

                        Bireysel araştırmacılara, kar amacı güden ve gütmeyen işletmelere, kurum ve kuruluşlara verilen araştırma konulu danışmanlık hizmetlerinde problemin tanımlanması ve uygun yaklaşımın geliştirilmesi, araştırma tasarımının belirlenmesi, hedef kitlenin tespiti ve anket formu tasarımı, veri analizi ve bulguların raporlanması, bireysel görüşmeler için katılımcıların bulunması ve görüşmelerin yapılması ve pazar araştırması yapılması talepleri ek hizmet kapsamına girmekte olup bu ek hizmetlerin talep edilmesi halinde talep edilen fiyat hizmetin kapsamına göre iş bazlı hazırlanabilecek ve değişiklik gösterebilecektir.

3.3- Katılımcı bakımından YouReply, anket formlarını dikkatli ve içtenlikle tamamlayan katılımcıların aşağıda belirtilen minimum tutarların altında ödeme almayacaklarını garanti etmektedir. Ayrıca, araştırmacılar her zaman daha yüksek katılımcı ücreti belirleme imkanına sahip olup ücret değişkenlik göstermektedir.

              Tamamlama Süresi                             Ücret

              < 5dk                                                   ₺20

              5dk – 10dk                                           ₺30

              10dk – 15dk                                         ₺40

              15dk – 20dk                                         ₺50

              > 20dk                                                 Özel fiyatlar

3.4- Fiyatlara KDV dahil olmayıp ayrıca KDV dahil edilecektir.

4- ÖDEME ŞEKLİ

4.1- Araştırmacı madde 3’te belirtilen şekilde hesaplanan toplam araştırma tutarını araştırma bağlantısını paylaştıktan sonra SATICI tarafından belirlenen ödeme yöntemini kullanarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür.

4.2- SATICI, YouReply’e üye olup çevrim içi araştırma bağlantısı üzerinden anket cevaplandıran ve araştırmayı tamamlayan katılımcılara verdiği cevaplar araştırmacı tarafından onaylandıktan sonra ödemelerinin katılımcı tarafından bildirilen banka hesabına yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- BİLGİLENDİRİLEN, işbu Form’da yazan hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekli ile ifa usulüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- BİLGİLENDİRİLEN, işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından BİLGİLENDİRİLEN’e verilmesi gereken adres, sunulan hizmete ait temel özellikler, hizmetin fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6–CAYMA HAKKI


Hizmetin niteliği gereği BİLGİLENDİRİLEN cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.7–UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

8-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yapılacaktır. BİLGİLENDİRİLEN, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda BİLGİLENDİRİLEN tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.