Güvenilir bir dijital kitle kaynak platformu

Araştırmacılar, işletmeler ve kurumlar YouReply platformunu Türkiye’nin farklı şehirlerinde ikamet eden ve sosyo-demografik açıdan çeşitlilik gösteren katılımcılara ulaşıp merak ettikleri soruların cevaplarını bulmak için kullanabilirler. Katılımcılar ise YouReply platformu üzerinden araştırmalara gönüllü olarak katılabilir, anket formlarını yanıtlayabilir ve kazanç elde edebilirler.

About

Misyonumuz

Araştırmacılar ile görüşüne ihtiyaç duyulan hedef kitleyi bir dijital platform üzerinde buluşturarak güvenilir verinin elde edilmesini sağlamak ve iş ortaklarımızın hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak.

Vizyonumuz

Araştırmacılara ve kuruluşlara karar problemlerini çözmelerinde yardımcı olmak için dünyanın her yerinden çok kültürlü bir insan topluluğuna sahip güvenilir bir dijital kitle kaynak platformu olmak.

Değerlerimiz

  • Paydaşlarımız ile birlikte yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde şeffaf, güvenilir, açık ve hesap verebilir olmak firmamızın temel ilkelerindendir.
  • Gerçekleştirilmesine aracı olduğumuz bütün çevrim içi araştırmalarda bilim, toplum ve ülkemiz için değer yaratmayı hedefliyoruz.
  • Yapılan araştırmaların bütün süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesine imkan sağlayarak çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan küresel sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağladığımıza inanıyoruz.
  • Ülkemizde bilimin gelişmesi, istihdamın artırılması, dijital teknolojiler ile yenilikçi iş fikirlerinin doğması, yeni iş alanlarının açılması ve değer yaratacak iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayarak ülkemizin küresel anlamdaki gücüne güç katmak için azim ve hevesle çalışıyoruz.