Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 – TARAFLAR

SATICI

Adı – Soyadı / Unvanı : Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi

Vergi Kimlik Numarası / Ticaret Sicil Numarası: 9821041003/495271

Adresi: Korkutreis Mah. Strazburg Cad. 311/17 Sıhhiye, Çankaya/Ankara

Telefon Numarası: 05322266894

E-posta Adresi: info@youreply.com.tr

Websitesi: www.youreply.com.tr

ALICI

Adı – Soyadı / Unvanı :

TC Kimlik/Vergi No:

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1- İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2- İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’nın, Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi’ne ait  https://ww.youreply.com.tr/   alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), SATICI tarafından sunulan hizmetlerin alımına yönelik Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3- HİZMETİN İFASI

3.1- ALICI Youreply’in ALICI tarafından çevrim içi araştırmaları paylaşmak için kullanıldığını ve bu araştırmaların Youreply’i kullanan uygun katılımcılar tarafından görülebileceğini kabul ve beyan eder.

3.2- SATICI, ALICI’nın Youreply’e üye olup kişisel sayfalarına girdikten ve araştırmalarının konusunu ve amacını katılımcıların anlayacağı şekilde belirttikten sonra platformda yer alan katılımcıların içinden hedef kitlenin özelliklerini taşıyan kişileri belirleyebilmesi ve anket formunun bağlantısını (linkini) hedef katılımcıları ile paylaşabilmesini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ise araştırma bedelini SATICI’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3- SATICI’nın ALICI’ya istediği sayıdaki katılımcıyı bulma zorunluluğu bulunmamaktadır. ALICI’nın SATICI’nın platformuna kayıtlı katılımcılarda istediği sayıya ulaşamaması halinde eksik kalan katılımcı bakımından yapılmış olan ödeme ALICI’ya iade edilir.

3.4- ALICI’nın ankete cevap veren katılımcıların cevaplarını onaylamama hakkı bulunmakla birlikte bu oran toplam katılımcı sayısının %5’ini geçemez.

4- FİYATLANDIRMA (KDV DAHİL)

  4.1- ALICIbakımından fiyatlandırma KDV hariç aşağıdaki şekildedir:

  • Katılımcı Ücreti

                        ALICI, ortalama anket formu cevaplama süresine göre katılımcılara en az aşağıda gösterildiği şekilde minimum ücret+KDV kadar ödeme yapmalıdır.

                          Tamamlama Süresi                             Ücret

                          < 5dk                                                   ₺20

                          5dk – 10dk                                           ₺30

                          10dk – 15dk                                         ₺40

                          15dk – 20dk                                         ₺50

                          > 20dk                                                 Özel fiyatlar

                         Bununla birlikte katılımcıların anket formu yanıtlama motivasyonlarını artırmak için araştırmacılar katılımcılara belirlenen minimum ücretten daha fazla ödeme yapabilirler.

  • Temel Hizmet Bedeli

                        Katılımcılara ödenen toplam miktarın %40’ı sunulan hizmet karşılığı SATICI tarafından alınacaktır. Üniversite uzantılı mail adresleri ile platformumuza kayıt olan araştırmacılar için bu oran %30 şeklinde uygulanacaktır.

  • Filtreleme Hizmet Bedeli

                        Filtre kullanımı zorunlu olmamakla birlikte ALICI tarafından farklı özelliklere sahip (ör. yaş, cinsiyet, gelir düzeyi vb.) katılımcılara ulaşmak için filtreleme uygulamasından faydalanılması durumunda ALICI her bir filtre için ekstra %1 komisyon bedelini SATICI’ya ödemek durumundadır.

4.2- ALICI toplam araştırma tutarını araştırma bağlantısını paylaştıktan sonra SATICI tarafından belirlenen ödeme yöntemini kullanarak SATICI’ya göndermekle yükümlü olduğunu, ödeme gerçekleştikten sonra araştırma bağlantısının ilgili katılımcılar ile paylaşılacağını ve hizmet ücretinin sözleşmede belirtilen istisnai durumlar haricinde hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3- ALICI, katılımcıların anket formlarına verdiği cevapları 3 gün içerisinde onaylamak mecburiyetinde olduğunu, aksi takdirde bütün katılımcıların verdiği cevapların otomatik olarak onaylanacağını ve ALICI’ya para iadesi yapılmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak ALICI’nın katılımcıların vermiş olduğu cevapları 3 gün içerisinde onaylamaması hali için geçerli bir nedeni olduğunu belgelendirerek ispat etmesi halinde katılımcılar için ALICI’nın yaptığı ödeme, SATICI’nın platformunda kayıtlı ALICI’nın belirttiği IBAN numarasına 15 gün içerisinde iade edilecektir.

4.4- Taraflar bireysel araştırmacılara, kar amacı güden ve gütmeyen işletmelere, kurum ve kuruluşlara verilen araştırma konulu danışmanlık hizmetlerinde problemin tanımlanması ve uygun yaklaşımın geliştirilmesi, araştırma tasarımının belirlenmesi, hedef kitlenin tespiti ve anket formu tasarımı, veri analizi ve bulguların raporlanması, bireysel görüşmeler için katılımcıların bulunması ve görüşmelerin yapılması ve pazar araştırması yapılması taleplerinin ek hizmet kapsamına girmekte olduğunu; bu ek hizmetlerin talep edilmesi halinde talep edilen fiyatın hizmetin kapsamına göre iş bazlı hazırlanabileceğini ve değişiklik gösterebileceğini kabul ve beyan ederler.

5-SORUMSUZLUK ANLAŞMASI

5.1- ALICI, kendisi tarafından hedef kitlenin ve anket sorularının hatalı belirlenmesi halinden ve hatalı belirleme ile yapılan anketin sonuçlarından, anket sorularının içeriğinden SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2- ALICI, SATICI’nın anket sorularına verilen cevapları denetleme yükümlülüğü bulunmadığını, bu nedenle anket sorularına katılımcı tarafından uygun cevap verilmemesi veya ahlaka ve kanuna aykırı nitelikte cevap verilmesi halinden SATICI’nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3- ALICI, ankete katılım sağlayan katılımcı ile arasındaki iletişimden kaynaklanabilecek olumsuz durumlardan ve zarardan SATICI’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6-ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1- ALICI, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.2- ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi’nde iletişim bilgilerinde yer alan müşteri hizmetleri, mail adresi üzerinden ve şirket adresinden ulaştırabilir.

6.3- ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, hizmetin temel özellikleri, fiyatı ve ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.4- ALICI, ankete verilen cevapların Youreply katılımcıları tarafından verildiğini teyit etmek için araştırmacı platformunda yer verilen önlemleri kendisinin alacağını, bu konuda SATICI’nın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.5- ALICI araştırma bağlantısında yer alan soruların toplam cevaplanma süresini adil bir şekilde belirlemekle ve katılımcıya gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.

7-SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI tarafından verilen hizmetin sonuçlarından dolayı oluşabilecek maddi ve manevi tüm zararlardan SATICI hiçbir suretle sorumlu değildir. Edinilen veya erişilen hiçbir bilginin doğruluğu veya güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.

8-SORUMLULUKLAR

8.1- ALICI veyahut üçüncü bir kişi/kişiler tarafından yapılan her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk ALICI’ya ait olup ALICI, hizmetten faydalanırken kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulacağını, kanuna ve mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde gerek SATICI’nın gerekse üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarara ilişkin sorumluluğun bizzat kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2- ALICI hizmetin haksız ve hukuka aykırı kullanılmasından dolayı SATICI ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ve ziyanları tazmin edeceğini, bu sorumluluklar nedeni ile SATICI’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, SATICI’ya yöneltilebilecek olası talep ve zararların derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3- SATICI, hizmet esnasında sağlanan içerik ve sonuçların hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi doğudan ve dolaylı zararlar ile üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri veya uğradıkları zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yüklenmesi durumunda buna sebebiyet veren ALICI, SATICI’nın her türlü zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9–CAYMA HAKKI

Hizmetin niteliği gereği ALICI cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder.

10–UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

12-BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13-YÜRÜRLÜK

13 (on üç) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, …………….. tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

                                    SATICI                                                           ALICI