Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir.

Veri Sorumlusu olarak hazırladığımız işbu Aydınlatma Metni ile Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hangi amaçlar ile kişisel verilerinizin işleneceği,  topladığımız bilgilerin nasıl kullanılacağı, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak kullanıcılara bilgi vermek istiyor, hizmetlerimizde kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı ve kullandığımızı anladığınızdan emin olmak istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanması ve işlenmesi amaçları bunlarla sınırlı olmamak üzere, C2C iş modelimiz kapsamında bu bilgileri size hizmet sunmak, hizmetlerimizi kullanma şeklinizi anlamak ve böylece deneyimlerinizi geliştirebilmek ve kişiselleştirebilmek, Youreply platformu üzerinden araştırma yapmak isteyen bireyleri ve kuruluşları hedef katılımcılarıyla buluşturarak doğru bilgi almalarını sağlayan kitle kaynak destekli güvenilir bir çevrim içi araştırma platformunu oluşturmak, pazar araştırması yapmak, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanıyoruz. Ayrıca ilgi alanlarınıza göre özelleştirilmiş reklamlar sunmak için de kişisel bilgileri kullanıyoruz.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel bilgilerinizi, Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi’nin hizmetinden yararlanan araştırma yapmak isteyen bireyler ve kuruluşlar ile paylaşabiliriz. Kişisel bilgileri kanunen gerektiğinde Youreply’ı ve diğer müşterileri koruma amacıyla kolluk kuvvetleriyle paylaşırız. Kişisel bilgilerinizi, araştırma işlemlerini gerçekleştirmek; yönetim raporlama ihtiyaçlarının karşılanması; çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek; yasal prosedürler dahil olmak üzere şirketin yasal haklarının kullanılmasının sağlanması ve onayınızı almak kaydıyla başka amaçlar için paylaşabiliriz.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Veriler

Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi olarak kişisel bilgilerinizi çeşitli yollarla toplamaktayız. Örneğin:

 1. Bir hesap veya profil oluşturduğunuzda adınız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, doğum tarihiniz, telefon numaranız, fotoğrafınız veya e-posta adresiniz gibi hakkınızdaki bazı bilgileri isteyebiliriz.
 2. Anket/form/başvuru verileri (sorular ve yanıtlar) sizin için saklanır ve bu verilerde kullanmanız için tarafınıza analiz araçları sağlanır. Araştırma linkinde yer alan sorular kapsamında gerekli yaş, eğitim düzeyi, yaşam tarzı, tercihler, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler hakkındaki bazı özel nitelikli kişiler bilgileri isteyebiliriz.
 3. Ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek adına adınız, adresiniz, iletişim bilgileriniz, gönderim ve ödeme bilgileriniz, banka hesabınız, banka ve kredi kartı hakkında bilgilerinizi isteyebiliriz.
 4. Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğinizde yanıt sunmak için kendi isteğinizle sağladığınız veya sorununuzu çözüme kavuşturmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgileri isteyebiliriz.
 5. Site kullanım bilginizi, cihaz ve tarayıcı verilerinizi hizmetlerimizi siz ve tüm kullanıcılar için geliştirmek için kullanabiliriz.
 6. Ek bilgi toplamamızın gerekli olduğu hallerde sizden izin isteriz. 

Bize göndereceğiniz tüm bilgileri ve içerikleri Youreply platformu üzerinden araştırma yapmak isteyen bireyler ve kuruluşların her zaman kaydedebileceğini veya uygulama dışına kopyalayabileceğini unutmayın. Bu nedenle bir başkasının kaydetmesini veya paylaşmasını istemeyeceğiniz içerikler paylaşmayın.

Üçüncü Taraflar ve Entegrasyonlar

Üçüncü taraflardan ve entegrasyon ortaklarından şu amaçlarla bilgi toplayıp kullanabiliriz.

 • Facebook ve Google gibi üçüncü taraf entegrasyonlarıyla hizmetimize kaydolmanızı sağlayabiliriz.
 • Hizmetlerimizi size göre özelleştirmek ve diğer hizmetlerle birlikte kullanabilmenizi sağlayabiliriz.

Bilgilerin Kullanım Amaçları

Topladığımız bilgileri, şu amaçlar için kullanırız:

 1. Sizi veya cihazınızı Hizmetlerimize kaydetmeye yardım etmek,
 2. Talep ettiğiniz bir Hizmeti veya özelliği sunmak,
 3. Sadece bize ayrıca onayınızı verdiğiniz hallerde doğrudan pazarlama iletişimleri yoluyla tanıtımları ve teklifleri sunmak,
 4. Pazar araştırması sağlamak üzere hizmetlerimizi analiz etmek,
 5. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi istemek ve gerekirse ayrıca onayınızı alarak müşteri anketlerini yapmak,
 6. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, işletmek, iyileştirmek, sunmak, sürdürmek ve korumak,
 1. İzin verilen e-posta veya SMS dahil olmak üzere bildirim göndermek, e-posta ile anket yanıtlamaları veya formunuzu doldurmaları için birilerini kolaylıkla davet etmenizi sağlamak,
 2. Kimliğinizi doğrulamak ve dolandırıcılık veya diğer yetkisiz ya da yasa dışı işlemleri engellemek,
 3. Kullanım Şartlarımızı ve diğer kullanım politikalarımızı ihlal eden davranışlar hakkında yasal işlem başlatmak, bunları soruşturmak ve rapor etmek, kolluk kuvvetlerinden gelen taleplere yanıt vermek ve yasal zorunluluklara uymak.

Bilgi Paylaşımı

Üçüncü taraflarla aşağıdaki durumlarda bilgi paylaşabiliriz:

 • Youreply platformu üzerinden araştırma yapmak isteyen bireyler ve kuruluşlar ile bilgilerinizi paylaşabiliriz.
 • Hakkınızdaki bilgileri, hizmet ve işlev sağlayan iş ortaklarıyla paylaşabiliriz.
 • Cihaz ve kullanım bilgileri gibi sizinle ilgili bilgileri, dolandırıcılığı önlememize ve başkalarının önlemesine yardımcı olmak için paylaşabiliriz.
 • Hakkınızdaki bilgileri yasal nedenlerle, emniyet ve güvenlik nedenleriyle paylaşabiliriz.
 • Şirket çalışanları tarafından verilerin işlenmesi ve kontrol edilmesi gerekliliği kapsamında şirket çalışanları ile paylaşabiliriz.
 • Hesap bilgileriniz ve verileriniz birincil yönetici(ler) ile paylaşabiliriz. Anket verileriniz ise anket paylaştığınız veya işbirliği yaptığınız ekip üyeleri tarafından görüntülenebilir.
 • Hizmetlerimizin belirli unsurlarını bize sağlamaları, özellikle yanıtlayanlara e-posta ile anket göndermek için, ödemelerin yapılması için, pazarlama ve reklam için, web sitesinin geliştirilmesi için bağlı kuruluşlarımızdan ve güvenilir ortaklarımızdan faydalanmaktayız.

Bilgi Güvenliği

Firmamız ile paylaşmış olduğunuz verilerin güvenliği için tüm birimlerimiz titizlikle çalışmaktadır.  Hizmetler ile bağlantılı olarak topladığımız bilgilerin güvenliğini sağlamak için fiziksel ve teknik olarak tüm güvenlik önlemleri almaktayız.

Ancak bilgilerinizi korumak için tüm önlemleri alsak da hiçbir web sitesi, mobile uygulama, internet iletimi, bilgisayar sistemi veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığını belirtmek isteriz.

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri düzenli olarak denetlenmektedir.

Haklarınız

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme.
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Söz konusu Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgilerinizin Saklanma Süresi

 • Verileriniz bir hizmetin sunulması/sağlanması için kullanılan bilgiler kapsamında gerekli asgari süre,
 • Kanun veya sözleşme kapsamında gerekli görüldüğünde veya yasal yükümlülüklerimizle ilgili olarak,
 • Sadece toplanma amacı için gerektiği sürece, herhangi bir sözleşme kapsamında veya geçerli kanunlar veya istatistik amaçları için gerekmesi halinde daha uzun süreler boyunca uygun önlemlere tabi olması kaydıyla,
 • Silinmesini talep ettiğiniz ana kadar,

toplanmakta ve saklanmaktadır.

Online Anketler’de bir hesabınız olduğunda, hesabınızdaki veriler silinmez. Bu veriyi tutmak ve verilerin tutulacağı süreleri kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Hesabınızda verileri silebileceğiniz kontroller bulunur. Bir yanıtlayan olmanız durumunda, yanıtlarınızın Online Anketler hizmetlerinde ne kadar süre saklanacağını anket oluşturucusuna sormanız gerekir.

Silme işleminin belirli bir zaman alabileceğini unutmayınız. Verilerinizi yasal gereklilikler, kötüye kullanım, Kullanım Şartları ihlalleri söz konusu silme işlemlerini askıya almamız gerekebilir.

Bilgileriniz Üzerindeki Kontrolünüz

 • Bilgilerinizi Youreply platformu üzerinden değiştirebilir veya silinmesini isteyebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize erişmeden veya bu bilgileri güncellemeden önce kimliğinizi doğrulamanızı veya ilave bilgi sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel bilgilerinize erişme ve bunları güncelleme talebinizi çeşitli nedenlerle, örneğin talebinizin diğer kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atması veya yasa dışı olması durumunda reddedebiliriz.
 • Platform üzerinden vermiş olduğunuz izinleri geri çekebilirsiniz.

Uluslararası Veri Transferleri

Kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülke dışındaki diğer ülkelerden toplanabilir, bu ülkelere aktarılabilir, bu ülkelerde saklayabilir ve işleyebiliriz. Kişisel bilgilerinize Youreply platformunu kullanan ve yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde yaşayan araştırma yapmak isteyen birey ve kuruluşlar ulaşabilir.

Çerezler, İşaretler ve Benzer Teknolojiler

Hizmetlerimizdeki içerik, reklam veya başka işlevleri sunan üçüncü taraflar, verilen hizmetteki bazı alanlarda çerezler, işaretler, pikseller ve başka teknolojiler kullanabilecektir.  

Çerezler; bilgisayarınıza, televizyonunuza, cep telefonunuza ve diğer cihazlarınıza bilgi kaydeden küçük dosyalardır. Cihazınıza çerez yükleyen kurumun farklı web siteleri, hizmetler, cihazlar ve tarama oturumlarında sizi tanımasını sağlarlar. Tanımlama bilgileri, pek çok yararlı amaca hizmet eder. Örneğin:

 • Çerezler, oturum açma bilgilerinizi hatırlayabildiğinden bir hizmette her oturum açtığınızda kimlik bilgilerini girmeniz gerekmez.
 • Çerezler, bizim ve üçüncü tarafların, Hizmetlerin en çok hangi kısımlarının kullanıldığını anlamamıza yardımcı olur, çünkü ziyaretçilerin hangi sayfalara ve özelliklere eriştiğini ve sayfalarda ne kadar zaman harcadığını görmemize yardım eder. Bu tür bilgileri incelemek Hizmetleri daha iyi bir şekilde uyarlamamıza ve size daha iyi bir deneyim sunmamıza yardımcı olmaktadır.
 • Çerezler, bizim ve üçüncü tarafların, bir Hizmete her eriştiğinizde aynı reklamı almamanız için önceden gördüğünüz reklamları bilmemizi sağlar.
 • Çerezler, hizmetlerimizi ve diğer web siteleri ile uygulamaları kullanımınız hakkındaki bilgileri toplayarak bizim ve üçüncü tarafların size ilgili içeriği ve reklamları sunmamıza yardımcı olur.
 • Çerezler, güvenliğin sağlanması, sizlere kişiselleştirilmiş içerik sunulması
  (kullanıcı tercihleri, varsayılan dil, cihaz ve tarayıcı bilgileri, hizmeti kullanma düzeyinizi ve ziyaret ettiğiniz sitemizdeki web sayfalarını içeren profil bilgilerinizin kaydı) amacını gerçekleştirmemize yardımcı olur.

Hizmetlere erişmek için bir web tarayıcısı kullanırken tarayıcıyı, tüm çerezleri kabul edecek, hepsini reddedecek veya bir çerez gönderildiğinde sizi bilgilendirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Her tarayıcı farklıdır; bu nedenle çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın yardım menüsüne göz atabilirsiniz. Cihazınızın işletim sistemi, ek çerez kontrolleri içerebilir. Bazı Hizmetlerin çerezleri kullanarak çalışacak şekilde tasarlanabileceğini ve çerezleri devre dışı bırakmanın, bu Hizmetleri veya bunların belirli kısımlarını kullanma olanağınızı etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

Anket yanıtladığınız sırada, çerezler yoluyla bilgi toplanır. Bu çerezler, anketin tüm işlevlerini yerine getirdiğinden ve anketin uygun ve ideal şekilde işlediğinden emin olmak için kullanılır. 

Bizimle İletişime Geçin

Anket oluşturucu iseniz; Herhangi bir Youreply hizmetinde hesabınız varsa, sizinle ilgili olarak tuttuğumuz tüm kişisel verilerin bir kopyasına hak kazanırsınız. Ayrıca verilerinizi kullanma şeklimizi kısıtlamamızı talep etme veya verilerinizi işleme şeklimizin bazı yönlerine itiraz etme hakkına da sahipsiniz. Giriş yaptığınızda kendi hesabınızdaki birçok veriye ulaşabilirsiniz. Ancak tüm verilerinizin tam bir kopyasını almak istiyorsanız veya verilerinizi kullanma şeklimizle ilgili bir kısıtlama/kısıtlama talep etmek istiyorsanız bizimle iletişime geçmelisiniz.

Yanıtlayan iseniz; Bir Online Anketler hizmetini kullanan anket oluşturucu tarafından size gönderilen bir anketi, formu veya başvuruyu yanıtladığınızda, yanıtlarınızda sunduğunuz bilgilerin yönetilmesi, silinmesi, bunlara erişilmesi veya erişimin kısıtlanması ya da bilgilerin kullanımına ilişkin onayın geri alınması konularını görüşmek için doğrudan söz konusu bireye veya kuruma ulaşmanız gerekir. Online Anketler yanıt verilerini kontrol etmez ve söz konusu verilere ilişkin bu talepleri doğrudan değerlendirecek bir pozisyona sahip değildir. Bu anket oluşturucuyu bulmak konusunda zorluk yaşıyorsanız, destek ekibimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi iseniz; Web sitemizi ziyaret ettiğinizde yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda lütfen buradan destek ekibimize ulaşın.

Gizlilik Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi düzeltmek, talep göndermek veya bize sorular sormak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmenin en kolay yolu info@youreply.com.tr üzerinden bizimle irtibat kurmanızdır. Bize ayrıca https://www.youreply.com.tr/kvkk adresinden ulaşabilirsiniz.