Kullanım Koşulları

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Beytepe Kampüsü, 6. Ar-Ge Binası C Blok, Çankaya / Ankara olan, Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi (Bundan sonra “YOUREPLY” olarak anılacaktır.) ile YOUREPLY’ın sahip olduğu https://www.youreply.com.tr adresinde bulunan siteyi ziyaret eden veya üye olan kişiler/müşterilerimiz/katılımcılar/anket oluşturucuları (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Kullanıcılar, https://www.youreply.com.tr adresinde bulunan siteyi ziyaret ederek, araştırmacı veya katılımcı sıfatıyla üye olarak bu Sözleşme’deki şartları kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanıcılar, siteyi kullanırken bu Sözleşme’ye, YOUREPLY tarafından yayınlanacak olan diğer kullanım koşullarına ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt eder. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcılar tanımlanırken, adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, e-posta adresleri üyelik ekranına girilir. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre ve tarafların yasal sorumlulukları çerçevesinde gerekli önlemler, Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi ve/veya ilgili banka ve ödeme kuruluşlarının sistem ve internet altyapısında alınmıştır. YOUREPLY’ın kişisel verileriniz ile ilgili uyguladığı Gizlilik ilkeleri için, web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası hükümleri geçerlidir.​

İşbu web sitesinde yapılan işlemler YOUREPLY tarafından yapılmakta olup; fatura ve satışla bağlantılı diğer her türlü belge (Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu vd.) YOUREPLY tarafından düzenlenmektedir. Satışlar kapsamında Kullanıcı’nın kredi kartı, sanal kart, hesap bilgisi ve sair bankacılık verisine hiçbir taht altında YOUREPLY erişim sağlayamaz ve tüm ödeme işlem ve onayları YOUREPLY’dan bağımsız olarak banka ve ödeme kuruluşları tarafından çevrimiçi (=online) olarak gerçekleştirilir.

Kullanıcı, üyelik sistemi üzerinden üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, YOUREPLY’ın bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve/veya bu sebeple uğrayabileceği her türlü zarar dolayısıyla YOUREPLY’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul, beyan ve tekeffül eder.

Kullanıcı, site kullanımı kapsamında ahlaka ve kanuna aykırı davranışlarda bulunmayacağını, ahlaka ve kanuna aykırı veriler/sorular paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı paylaşımlarda bulunmasından kaynaklı YOUREPLY’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu eylemden doğan her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, YOUREPLY’ın bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar arasında gerçekleşen iletişim sorunlarından YOUREPLY’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmetlerimizdeki çoğu içerik kullanıcılar ve diğer üçüncü şahıslar tarafından üretilmektedir. Söz konusu içeriğin herkese açık bir biçimde yayımlanmış veya özel olarak gönderilmiş olmasına bakılmaksızın, içeriğe dair yegane sorumluluk onu gönderen kişi veya kuruma aittir. YOUREPLY, Hizmetlerde görünen tüm içeriği gözden geçirme, denetleme veya kaldırma hakkını saklı tutsa da tüm içeriği gözden geçirme sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı’nın siteden faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir. Bu minvalde, Kullanıcı, kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla YOUREPLY’ın yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın kullanıcı adının ve şifresinin Kullanıcı dışındaki üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklı tüm sorumluluk kendisine ait olup, bu şekilde kullanıldığının tespit edilmesi halinde, üyelik iptal edilir ve YOUREPLY kullanımı kapatılır.

Kullanıcıya ait bilgiler, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız ve YOUREPLY Gizlilik Politikası çerçevesinde toplanır, işlenir ve paylaşılabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya form doldurma, araştırma anketi yükleme sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin YOUREPLY ve iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım-reklam, promosyon, iletişim ve satış-pazarlama uygulamaları için ilgili yasal mevzuat ve tarafınızca verilen onaya istinaden kayda alınabilir, YOUREPLY ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, yine tarafınızca verilen onay dahilinde gerekli görülen hallerde/yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir.

Kullanıcı YOUREPLY tarafından kendisine işbu Sözleşme konusu ile ilgili olarak gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Kullanıcı, YOUREPLY tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile Kullanıcı’dan işbu madde kapsamında alınan açık ve yazılı izne ek olarak herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde, Kullanıcı her zaman bu onayını geri alabilir.

YOUREPLY, site üzerinden, YOUREPLY’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin işlettiği internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere uzantı (=link) verebilir. Bu uzantılar, ilgili internet sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki uzantılar vasıtasıyla erişilen internet siteleri, dosyalar ve içerikler, web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler ya da bunların içeriği hakkında YOUREPLY’ın hiçbir sorumluluğu  bulunmamaktadır. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan YOUREPLY sorumlu değildir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi’ne aittir. Sitemizde veya Sitemizi oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran YOUREPLY’a aittir ve YOUREPLY‘ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez. Kullanıcı’nın işbu hükme aykırı davrandığının YOUREPLY‘ın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, YOUREPLY, Kullanıcı’nın siteye erişimini derhal engelleyebilir. YOUREPLY fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

Kullanıcılar, Sözleşme’ye aykırı davranmaları durumunda ve/veya YOUREPLY‘ın dilediği zaman tek taraflı olarak Kullanıcıların üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici/kalıcı olarak kapatabileceğini, böyle bir durumda YOUREPLY’dan hiçbir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.

Ek bilgi almak istediğiniz konularda Sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Youreply Teknoloji Ticaret Eğitim Danışmanlık Araştırma Organizasyon Anonim Şirketi’ne danışabilirsiniz.

Kullanıcı, siteden faydalanmasını sağlayan tüm yazılımların genel itibarıyla hatasız olmadığını ve işbu Sözleşme’de YOUREPLY tarafından siteyi oluşturan yazılımlara dair hiçbir beyan ve tekeffül verilmediğini, buradaki içerikler ve/veya yazılımlar sebebiyle kendisinin ve/veya 3.tarafların herhangi bir zarara uğraması durumunda YOUREPLY’ın bundan dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, spam, virüs ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Sitemizin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hizmetlere veri sağlamaya ve geliştirmeye yönelik durumlar veya içeriğinizin bu Şartları veya diğer geçerli herhangi bir yasayı ihlal ettiğini düşündüğümüz durumlar da dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple içeriğinize erişebilir, içeriğinizi inceleyebilir, tarama yapabilir veya silebiliriz. Yine de Hizmetler aracılığıyla oluşturduğunuz, yüklediğiniz, yayımladığınız, gönderdiğiniz veya sakladığınız içerik ile ilgili yegane sorumluluk size aittir.

Kullanıcı, yegâne takdir yetkisi YOUREPLY’da olmak üzere, Sitemize erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararı ve YOUREPLY’ın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, YOUREPLY’ın zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Sitemize erişimi tüm Kullanıcılar için kısıtlayabileceğini kabul eder.

Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Taraflar Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, YOUREPLY’ın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacağı gibi; YOUREPLY’ın Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması hiçbir suretle bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmemektedir.

Kullanıcı, Sitemizde bulunduğu süre boyunca çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin Kullanıcı’nın bilgisayarına yerleştirilebileceğini kabul eder. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir. 

Bu Sözleşme, siteye yeni özellikler eklendikçe veya site üyeleri ile kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, siteyi her kullanışınızda Kullanıcı Sözleşmesinin ve Gizlilik Politikasının yeniden gözden geçirilmesi önerilmektedir.​

Biz, bağlı kuruluşlarımız ve üçüncü taraf ortaklarımız, bize sağladığınız, bizim topladığımız veya sizin hakkınızda edindiğimiz bilgilere dayanarak kişiselleştirilmiş reklamlar dâhil olmak üzere Hizmetlere reklam yerleştirebilir. Bazen içeriğinizin yakınında, arasında, üstünde ya da içinde reklamlar görünebilir.

Sitenin kullanımı ile ilgili şikâyette bulunacaksanız, şikâyetiniz ilgili karardan sonraki altı ay içinde gönderilmelidir.

Sözleşmede yer verilen şartlara uymadığınız takdirde, tüm rahatsız edici içerikleri kaldırma, hesabınızı kapatma veya görünürlüğünü sınırlandırma ve veri saklama politikalarımıza uygun olarak hesabınızla ilgili verileri saklama ve (emniyet birimleri dahil) üçüncü tarafları bilgilendirme ve bu üçüncü taraflara hesabınızla ilgili bilgileri verme hakkımız saklıdır.

Hizmetlerimizi durmaksızın iyileştiriyor ve her zaman yenilerini yaratıyoruz. Yani yeni özellikler, ürünler veya işlevler ekleyebilir ve Hizmetleri tamamen askıya alabilir veya durdurabiliriz. Bu işlemlerden herhangi birini herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple gerçekleştirebiliriz ve bunu yaptığımızda size önceden bildirimde bulunmayabiliriz.

Kullanıcılar, istediği zaman ve herhangi bir nedenle Hizmetleri kullanmayı bırakabilir veya hesabınızı silebilir.

HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “KULLANILABİLİR OLDUĞU ŞEKLİYLE” VE YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLALDEN BERİ OLMA İLE İLGİLİ ÖRTÜLÜ GARANTİLER DÂHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEDEN SUNULMAKTADIR. AYRICA, HİZMETLERİN HER ZAMAN GÜVENLİ, HATASIZ VEYA GÜNCEL OLACAĞI, HİZMETLERİN HER ZAMAN GECİKME, AKSAMA VEYA KUSUR OLMADAN ÇALIŞACAĞI VEYA HİZMETLER ÜZERİNDE VEYA ARACILIĞIYLA EDİNDİĞİNİZ HER TÜRLÜ İÇERİK, KULLANICI İÇERİĞİ VEYA BİLGİNİN GÜNCEL VEYA DOĞRU OLACAĞI KONUSUNDA BEYANDA BULUNMUYOR VEYA GARANTİ VERMİYORUZ.

NE BİZ NE DE BAĞLI KURULUŞLARIMIZ, SİZİN, BAŞKA BİR KULLANICININ VEYA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN HİZMETLERİMİZ ÜZERİNDE VEYA ARACILIĞIYLA YARATTIĞI, YÜKLEDİĞİ, YAYIMLADIĞI, GÖNDERDİĞİ, ALDIĞI VEYA SAKLADIĞI HİÇBİR İÇERİK İÇİN SORUMLULUK ALMAKTA YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEKTEYİZ. SALDIRGAN, YASA DIŞI, YANILTICI VEYA BAŞKA ŞEKİLDE UYGUNSUZ İÇERİKLERLE KARŞILAŞABİLECEĞİNİZİ VE BUNLARIN HİÇBİRİNDEN BİZ VEYA BAĞLI KURUMLARIMIZIN SORUMLU OLMAYACAĞINI ANLAMAKTA VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

İşbu Şartlardaki herhangi bir hükmün uygulanamaz addedilmesi durumunda, söz konusu hüküm işbu Şartlardan çıkarılacak ve bu durum, kalan hükümlerin geçerliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Bu Şartlar altındaki haklarımızı aktarma ve söz konusu kurumun işbu Şartlara uyması koşuluyla, Hizmetlerimizi başka bir kurumu kullanarak sağlama hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu Şartlar kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinizi iznimiz olmadan devredemezsiniz. Açık bir şekilde size verilmiş olmayan tüm hakları saklı tutarız.